Välkommen till  kabeldoktorns  hemsida

"botar sjuka värmekablar"

Tyvärr har jag också uppdaterat min prislista eftersom den inte uppdaterats sen 2017.


Priser gällande från 240110:  (Orderdatum)  Priser ovanför streck-raden är det vanligaste kostnadsunderlaget, när golvet slutat fungera och man inte vet vad man skall göra och inte vill riva hela golvet/rummet, utan vill göra en lokal/begränsad åtgärd.

( Dvs, jag lokaliserar felstället, bilar fram värmekabeln och lagar 1a fel, därefter timtid 895:-/tim, men återställer ej golvet ).

Felsökning och reparation 1a fel:       6500:-  ( ROT-avdrag gäller )

Restid / tim:                                   500:-

Servicebil utan vägtullskostnader:        300:-  ( med vägtullskostnader inkl kortare parkeringstid:  400:- )

Kilometerersättnig:                             6:-

Skarvsats för värmekablar:                450:- / styck

Eventuell parkeringskostnad:                 ?

..........................................................................................................................

Övriga typer av arbete:

Besiktning värmekablar:                   2500:-  ( Mäter och beslutar om det är reparerbart samt ger en åtgärdsplan )

Lokalisering av felställe:                   4000:-  ( Lokaliserar felstället och märker ut det )

Reparation av kabel (första fel) :       3000:-  ( ROT-avdrag gäller )

Övrig arbetstid specialarbeten:           895:-  ( ROT-avdrag gäller )

Arbetstimtid med värmekamera:        1500:-

Termografering ( 1a timmen):            2500:-

OBS!!! att MOMS tillkommer på alla priser  ( om ni inte är registrerade för byggmoms, Organisationsnummer krävs ).


När du vill beställa en reparation eller annan åtgärd som jag kan hjälpa till med så genom att maila mig på nedanstående mailadress så godkänner ni också de kostnader som uppstår enligt prislistan.

Vid beställning ange:
#1,  Adress till platsen arbetet ska utföras på.
#2.  Namn och telefonnummer till kontaktperson på plats som kan släppa in och                 visa på arbets stället.
#3,  Fullständig faktureringsadress, inkl märkning och referenser.

#4,  Vid byggmoms:  Organisationsnummer.
#5,  Vid ROTbidrag:   Person nr och Fastighetsbet.  

Fakturan mailas till beställarens mailadress (om ej annat anges i beställningen).
Beställningen mailas till:
roffe@kabeldoktorn.se



Sökord:  Felsökning värmekablar, reparation värmekablar, trasig värmekabel, Fel på värmekabel, värmekabelreparatör, Felsökare värmekabel, Värmekabeldoktor, Värmekabeldoktorn