Välkommen till  kabeldoktorns  hemsida

"botar sjuka värmekablar"

Priser gällande från 171001:  (Orderdatum)  Priser ovanför streck-raden är det vanligaste kostnadsunderlaget.

Felsökning och reparation 1a fel:       6000:-  ( ROT-avdrag gäller )

Restid / tim:                                   450:-

Servicebil utan tullkostnader:             300:-

Kilometerersättnig:                             6:-

Skarvsats för värmekablar:                450:-

Eventuell parkeringskostnad:                 ?

..........................................................................................................................

Servicebil inkl tullkostnader:               400:

Besiktning värmekablar:                   2500:-

Lokalisering av felställe:                   3500:-

Reparation av kabel (första fel) :       2500:-  ( ROT-avdrag gäller )

Övrig arbetstid specialarbeten:           795:-

Arbetstimtid med värmekamera:        1500:-

Termografering ( 1a timmen):            2500:-

OBS!!! att MOMS tillkommer på alla priser

( om ni inte är registrerade för byggmoms ).


När du vill beställa en reparation eller annan åtgärd som vi kan hjälpa till med så genom att maila mig på nedanstående mailadress så godkänner ni också de kostnader som uppstår enligt prislistan.

Vid beställning ange:
#1,  Adress till platsen arbetet ska utföras på.
#2.  Namn och telefonnummer till kontaktperson på plats som kan släppa in och                 visa på arbets stället.
#3,  Fullständig faktureringsadress, inkl märkning och referenser.
#4,  Vid byggmoms:  Organisationsnummer.
#5,  Vid ROTbidrag:   Person nr och Fastighetsbet.  

Fakturan mailas till beställarens mailadress (om ej annat anges i beställningen).
Beställningen mailas till:
roffe@kabeldoktorn.seSökord:  Felsökning värmekablar, reparation värmekablar, trasig värmekabel, Fel på värmekabel, värmekabelreparatör, Felsökare värmekabel.